Priestorová
reklama

tretí rozmer otvára nové
perspektívy

S outdoorovými reklamnými plochami dnes úzko súvisia aj trojrozmerné svietiace reklamné objekty.
Stretnete sa s nimi na fasádach a strechách budov snáď vo všetkých našich väčších mestách.
V zahraničí sú bežné už desiatky rokov.
Aj pri takýchto špecifických požiadavkách sme pripravení poskytnuť kompletný servis od návrhu objektu,
jeho výrobu, získanie vhodnej plochy i jeho osadenie na miesto určenia.