Reklama
v médiách

Zorientujte sa
v spletitom
svete médií

Dostať sa do neprehľadného sveta médií, ktorý sa dnes mení doslova zo dňa na deň naozaj nie je jednoduché. Mať vplyv v tejto oblasti je obrovskou výhodou, využiť neobmedzené možnosti médií vo svoj prospech, to už je doslova len kúsok od úspechu. V komunikácii s médiami máme dlhoročné praktické skúsenosti a vybudované kontakty, ako v tlačových, tak aj v elektronických médiách. Práve v tejto oblasti vám odporúčame nepostupovať „na vlastnú päsť“, ale obrátiť sa na odborníkov. Podľa vašich návrhov a požiadaviek pripravíme mediálny audit, monitoring médií, mediálny plán a rozpočet.