Verejné obstarávanie

Tu si môžete stiahnuť podklady k verejnému obstarávaniu:

SP dokumenty


Výzva č.2.:
Výzva na súťaž_Marketing