PROJEKT

"Uplatnenie kreatívneho prístupu v prostriedkoch masovej komunikácie."


Zverejnenie zmlúv:
Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb-PROPAGÁCIA
Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb-PM_FM
Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb-ExpertVO


Informácie o projekte:
Informácie o projekte.pdf