NÁVRH
A VÝROBA
TLAČOVÍN

Grafický dizajn
ide ruka v ruke
s polygrafickým priemyslom

Aj v tejto oblasti máme pracovníkov, ktorí majú za sebou mnohé skúsenosti s prípravou letákov, prospektov, katalógov, výročných správ, novín či časopisov a ich tlačou. Od nápadu po realizáciu je dlhá cesta.
Záleží nám na tom, aby farby, ktoré ste si vybrali boli naozaj aj na výslednom polygrafickom produkte.
Okrem bežných tlačovín pre vás pripravíme aj atypické formáty a netradičné grafické riešenia bez obmedzení.